Debat openbaar vervoer: de moderator

We zitten in de rechte lijn naar onze debatnamiddag van

donderdag 18 april 2024 onder de titel:

Een goede mobiliteit is troef! - Maar waar loopt het stroef?

Zal het Tiens mobiliteitsaanbod voldoende zijn voor mensen met en zonder een beperking?

Bij een debat hoort een moderator.
Jos Wouters, gewezen stafmedewerker van het overlegplatform Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid, zal dat doen vanuit zijn rijke ervaring met inclusie op het werk voor personen met een beperking.

We kijken ernaar uit hoe hij het debat met onze verschillende sprekers en publiek over ‘mobiliteit’, openbaar vervoer en de diverse gegevens over ‘basisbereikbaarheid’ van de Lijn in goede banen zal leiden.

Interesse of meer weten?
Schrijf u dan in door u te melden via info@toegankelijktienen.be of ons contactformulier.
Volg ook onze FB-pagina