Tienen pakt voetpaden aan.

“De aanleg van nieuwe voetpaden in 2024” (stad Tienen) haalt het radionieuws
(Radio 2 – 8u – 05.02.24) en ook het Nieuwsblad van 05.02.24.
Toegankelijk Tienen (TT) is blij dat de schepen van infrastructuur van Tienen 9
maanden voor de verkiezingen aankondigt dat er nieuwe voetpaden komen in
het centrum en de deelgemeenten van Tienen. Bravo!
Toegankelijk Tienen is daar al meer dan 20 jaar vragende partij voor. Dat er al
enkele straten afgewerkt zijn is positief. Toch verwacht TT aan dat er niet alleen
nieuwe klinkers gelegd worden, maar dat gewaakt wordt dat de voetpaden vlak
worden aangelegd en dat ze breed genoeg zijn (min. 1,50 m doorgang).
Toegankelijk Tienen steunt het doel van de stad dat ook de gemeente Kumtich
(Groenhofstraat) en de gemeente Bost eindelijk aan de beurt komen.
Nu is het hopen dat voor al deze infrastructuurwerken voldoende (financiële)
middelen voorhanden zijn. Toegankelijk Tienen spoort de stad aan om het
ganse stadscentrum zodoende bereikbaarder te maken voor mensen met een
beperking.
P. Rabau, voorzitter Toegankelijk Tienen (TT)