Toegankelijk Tienen is genomineerd voor de Algemene Cultuurprijs Tienen

Amai! Toegankelijk Tienen is genomineerd voor de Algemene Cultuurprijs
Tienen bij het Netwerk Cultuur Tienen. Wat een eer!
De uitreiking van die prijs vindt plaats op zaterdag 16 december 2023 om 10u
in de polyvalente zaal van De Kruisboog Tienen.

Wij, onze vrienden en kennissen zijn welkom. Na de prijsuitreiking volgt een
receptie, aangeboden door de Stad. We hopen jullie daar te ontmoeten.