Toegankelijk Tienen sluit zich aan bij de onvrede ten opzichte van de Lijn en NMBS in Tienen.

Toegankelijk Tienen sluit zich aan bij de onvrede ten opzichte van de problemen die personen met een beperking ondervinden bij De Lijn en NMBS. In april 2017 schreven we De Lijn aan om onze ontgoocheling kenbaar te maken omdat er slechts 1 x per week een Markt-bus de Grote Markt, na de heraanleg, zou aandoen. Hierop kregen we een zeer onvriendelijke brief terug van de directie waaruit mocht blijken dat het bereiken van de Grote Markt van Tienen voor mensen met een beperking voor De Lijn onbelangrijk was. De toestand voor rolstoelgebruikers blijft een verhaal van veel beloven en weinig uitvoeren.

Dat de toestand omtrent het station in Tienen voor ons dringend aan heraanleg en aanpassingen toe is, hebben we reeds meermaals aan de stad Tienen laten weten. Ook in dit dossier stellen we vast dat onderhandelen met overheidsdiensten als De Lijn en de NMBS tergend traag gaat. Blijkt nu dat we tot 2030 zullen moeten wachten! Onderhandelingen worden boven de hoofden van personen met een beperking, of hun vertegenwoordigers zoals Toegankelijk Tienen, gevoerd. We verwachten dat Toegankelijk Tienen in de toekomst hierbij door de stad Tienen toch betrokken wordt.