Openbaar vervoer is nog steeds een pijnpunt voor personen met een beperking.

Toegankelijk Tienen sluit zich aan bij de onvrede t.o.v. de problemen die
personen met een beperking ondervinden bij De Lijn en NMBS.

In april 2017 schreven we De Lijn aan om onze ontgoocheling kenbaar te
maken omdat er slechts 1 x per week een Markt-bus de Grote Markt, na de
heraanleg, zou aandoen. Hierop kregen we een zeer onvriendelijke brief terug
van de directie waaruit mocht blijken dat het bereiken van de Grote Markt van
Tienen voor mensen met een beperking voor De Lijn onbelangrijk was. De
toestand voor rolstoelgebruikers blijft een verhaal van veel beloven en weinig
uitvoeren.

Dat de toestand omtrent het station in Tienen voor ons dringend aan heraanleg
en aanpassingen toe is, hebben we reeds meermaals aan de stad Tienen laten
weten. Ook in dit dossier stellen we vast dat onderhandelen met
overheidsdiensten als De Lijn en de NMBS tergend traag gaat. Blijkt nu dat we
tot 2030 zullen moeten wachten!

Onderhandelingen worden boven de hoofden van personen met een
beperking, of hun vertegenwoordigers zoals Toegankelijk Tienen, gevoerd. We
verwachten dat Toegankelijk Tienen in de toekomst hierbij door de stad Tienen
toch betrokken wordt.

Zie:
*Rolstoelgebruikers dagen De Lijn voor de rechter: “Hij vroeg: ‘Kun je dat niet zelf?’”
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230220_92416182

*Geen “precieze timing” bij meerjarenplan voor het station
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230216_92927875