Toegankelijk Tienen herneemt ‘actie oprijplaten’.

Vier jaar geleden verdeelde Toegankelijk Tienen meer dan 40 oprijplaten gratis
aan Tiense handelaars. Dat werd toen mogelijk gemaakt door een gulle gift van Affilips.
De Corona-stilte was een ideaal moment voor een evaluatie! Er werd een enquête gehouden bij alle handelaars met een oprijplaat en een evaluatie volgde.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat alle handelaars tevreden zijn over het
initiatief van Toegankelijk Tienen. Ze meldden dat de oprijplaten frequent gebruikt
worden. Velen vinden het praktisch om rolstoelgebruikers vlekkeloos en rolstoelvriendelijk in hun handelszaak te krijgen.

Een andere opmerking was dat het gebruik van de oprijplaat te weinig gekend is in Tienen! Nochtans, een sticker op de ruit/deur maakt duidelijk dat de handelszaak rolstoeltoegankelijk is. Een seintje geven aan de handelaar is voldoende om toegang te krijgen tot de zaak.

Goed nieuws ! Dankzij giften van de Ronde Tafel Tienen en Wibi kan Toegankelijk Tienen opnieuw een hele reeks oprijplaten aankopen en verdelen onder de Tiense Handelaars. En dit tegen een kleine waarborg. De vraag van enkele handelaars naar een oprijplaat kan dus nu ingelost worden.

Handelaars die een oprijplaat wensen, kunnen contact opnemen met Toegankelijk Tienen!
(0476/350982)